Nginx przekierowanie stron

nginx_301_redirect

Bezpośrednie przekierowanie na inną stronę

Na przykład – trzeba zmienić link. Aby nie stracić ruchu internetowego na tę stronę, należy dokonać przekierowania.

rewrite ^(/administracja_serwerami)(.*)$ https://itshot.pl/administracja-serwerami$2 permanent;

Przekierowanie na https

server {
listen 80;
server_name http://www.domain.com;
return 301 https://www.domain.com$request_uri; }

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *